Yrkesutbildning
HEB-metoden

Yrkesutbildning

Certifierad inom HEB-metoden

En djupgående utbildning där du lär dig om hur livet, välmående och hållbarhet för dig själv och andra fungerar. Utbildningen är individanpassad fullt ut och lär dig bland annat att nå de omedvetna delarna av dig som styr ditt liv utan din vetskap så att du kan hantera livet bättre. Utbildningen leder till att du kommer att förstå och se klart på livet, och du kommer att kunna släppa taget om rollspel, sorger, ilska och försvar, vilket ger ett mer hållbart liv.

Förkunskaper: Ett intresse och nyfikenhet för människors välmående och hur allt hänger samman och påverkar med allt från känslor, mat, fysik, natur, kommunikation, vår energi, rörelsemönster samt mycket mer.

Till att börja med så handlar det om att få en djupgående förståele vad gäller grunderna för att få Helhet, Energi och Balans i livet. Därför blandas grundkurser med privata sessioner där man först lär sig förstå alla delar genom sig själv och sedan genom sina kurskamrater. Därefter börjar man delta i HEBs fortsättningskurser och efter det kan man börja delta i HEBs fördjupningskurser samtidigt som man fortsätter att ta sessioner när det behövs. Det här är en utbildning som kommer att ändra din livsstil då det är mycket arbete hemma samt kurser och sessioner. I slutänden handlar det om att kunna släppa sitt ego och sin överlevnadsinstinkt, för att sant kunna se vad du själv och andra behöver för att utvecklas och nå en livskraft som bygger.

Alla kurser byggs utifrån vad deltagarna behöver för sin utveckling och vilken förståelse de har just då. Det här gör att det är temat på kursen som är en fingervisning om kursens fokus, men beroende på deltagarna så kan en kurs med samma tema ge och ha olika verktyg och material.

HEB-metoden hjälper människor att utvecklas till stabila och naturliga vägledare och ledare som förstår sig på sig själva och livet fullt ut. Om du vill utbilda dig inom HEB-metoden så är det 4-5 års heltidsstudier som behöver vara utspridda under cirka 10 års tid, detta beror på att du själv behöver hinna med i din egen utveckling. Detta för att kunna vara avslappnad och helt trygg med dig själv och din kapacitet, veta vad du faktiskt gör och varför du gör det. HEB-utbildningen innebär mycket hemarbete och självinsikter på djupet och den avslutande delen av utbildningen innehåller förutom fortsatt utveckling av dig själv även att du är med som hjälpledare under en del av kurserna. Ledaren ser när du är redo och har nått den nivån av förmåga och kunskap som behövs för examen.