Workshops

Inspiration till positiv utveckling

För att nå fler av de som är engagerade i organisationen, såsom anställda och chefer, så är det effektivt att använda föredrag eller workshops. Det kan vara allt från en timmes föredrag, med ett ämne, till halvdag eller flera dagar där fler olika ämnen hanteras i en blandning av föredrag, workshops och olika övningar. Vi är öppna för förslag men några av de viktigaste och vanligaste ämnena är:

workshop 1

Beteendets och Kommunikationens vikt för att få företaget att må bra

Hur viktiga är egentligen beteende och kommunikation för att företaget ska utvecklas och gå framåt? Ja, det beror ju lite på vilken avdelningen det handlar om, men något vi kan vara överens om är att det är superviktigt oberoende av avdelning. En föreläsning som inspirerar till en mer positiv kommunikation.

 • Missförstånd är ett vanligt problem, vi diskuterar lösningar, hur slutar man att missförstå kollegor och chefer.
 • Olika former av kulturer (akademiker, arbetare, olika länder, eller bara speciell) kan många gånger skapa låsningar, här får ni nycklarna för att låsa upp och komma igång med en frisk och inspirerande kommunikation.
 • Att nå fram till alla är inte alltid lätt, även om alla fått samma information. Vi tittar på lösningar och hur man ibland behöver tänka utanför boxen.
 • Kan eller bör man alltid lämna sitt privatliv utanför arbetsplatsens dörrar? Hur ska man tänka och agera för att tjänsten man har inte ska hamna i riskzonen.

Vikten av rörelse för hjärnan, orken och inspirationen

De flesta arbetsuppgifter innebär monotona rörelser, stillasittande eller stillastående, där även fokus många gånger blir väldigt enkelriktat och monotont. Det här skapar stagnation i hela vårt system och därför är det viktigt med rörelse lite nu och då för att få loss stagnation i kropp och knopp. Vi tittar bland annat på.

 • Hur stagnation i kroppen blockerar inspiration, simultankapacitet och problemlösning.
 • Olika rörelser hjälper olika bra för olika arbetsuppgifter.
 • Kan man använda rörelser för att komma loss ur en utbrändhet?
 • Jag har så mycket så jag hinner inte röra på mig, hur ska jag tänka?
 • Vi tittar på varje deltagare och ger individuella förslag till de som vill.

Förhindra eller bryta utmattning och utbrändhet

I dagens samhälle är det många som är eller är på gränsen till utmattning och utbrändhet. Som företag är detta det värsta som kan hända då det är något som skadar företagets ekonomi alldeles för mycket.

Men hur kan man som företag göra för att komma bort från detta problem? Många gånger har alla avdelningar behov av hjälp och stöd, men oftast på olika sätt då arbetet kräver olika saker från personalen.

Under denna föreläsning och workshop tittar vi på olika lösningar för hur man kan få så välmående personal som möjlighet, en personal som kan känna sig stolta över det arbete de utför.

Matens vikt för välmående, klartänkthet, kognition, och god kapacitet.

En föreläsning och workshop som handlar om matens vikt för att hjälpa den egna kapaciteten att utvecklas på bästa möjliga sätt. Saker som tas upp är bland annat:

 • Hur kan mat hjälpa och stötta, eller förhindra en utbrändhet?
 • Hur felaktig kost kan skapa en emotionell obalans och därmed svårighet att samarbeta.
 • Vad har maten för koppling till hjärntrötthet eller svårt att fokusera.

Detta är ett axplock då mat och kapacitet är ett stort och brett område. Om det är något speciellt ni vill ska tas upp så pratar vi om hur denna föreläsning och workshop ska gå tillväga just för er.