OM oss

Våra lärare

Micael Nydén​

Micael har över 30 års yrkeserfarenhet, varav många års erfarenhet som lärare på massageskolor och pt utbildningar. Micael jobbar med helhetssyn och skräddarsyr behandling/träning efter varje enskild människa. Micael undervisar på vår grundutbildning till massör i svensk klassisk massage, fysiologi och anatomi.

Micael är auktoriserad Kroppsterapeut och är utbildad:

  • Cert. Medicinsk Massageterapeut
  • Cert Massör
  • Deep tissue Massage Educator
  • Int Lic Personal Trainer
  • Akupunktör enligt kinesisk medicin 3 år
  • Advanced studies in the Assessment & Treatement of cronic neckpain, shoulderpain & lowerbackpain

Idun Klockevi​

Idun är beteendevetare och grundare av HEB-metoden. HEB-metoden verkar för att varje individ ska få chans att hitta sin grundpersonlighet och kraft, och därmed kunna skapa ett hållbart liv för både sig själv och andra.

Under de senaste 20 åren har Idun arbetat med, och utvecklat en metod för att kunna samarbeta mellan det omedvetna och det medvetna inom oss. Hennes arbete går ut på att föra vidare denna kunskap och coacha människor till ett hållbart liv.

På The Holistic LifeCenter Academy undervisar Idun på massageutbildningarna, meditationsledarutbildningen samt i HEB-metoden

På massageutbildningen är Idun en viktig kugge för helhetsperspektivet då hon där lär ut hur känslor och energier hänger ihop med våra fysiska kroppar och vad som händer under en massage. Samt hur man som massör hanterar känslor och energier som lossnar under en massage.

Vi har också valt att erbjuda Iduns djupgående meditationsledarutbildning på skolan. Detta är en längre utbildning där du blir utbildad meditationsledare med helhetssyn.

På skolan erbjuder vi också Iduns grundkurser i HEB, vilket är hennes egna unika metod. På grundkurserna i HEB visar Idun kursdeltagarna vägen till hur de kan börja samarbeta med det omedvetna inom sig för att skapa ett mer hållbart och levande liv. 

Sofia Caley​

Sofia är utbildad massageterapeut/friskvårdterapeut sedan 25 år tillbaka. Sofia har utbildning i bland annat svensk klassisk massage, idrottsmassage, finsk massage, bindvävsmassage, revolving, kinesiologi, yoga och meditation.

Sofia har senaste åren genomgått en 10-årig yrkesutbildning för Idun Klockevi på Helhet energi och balans. Där har hon utvecklat sin förståelse för hur allt är uppbyggt av energier och hur vi alla kan påverka dessa. På skolan ansvarar Sofia tillsammans med Malin för djup behandlande massage som är deras specialitet. De förmedlar också kunskap om hur energier påverkar.

Malin Stern​

Malin har jobbat som massageterapeut i 17 år. Malin har förutom massageutbildningar också gått en 2-årig hälsoutbildning till friskvårdskonsulent samt utbildat sig till personligtränare och kostrådgivare. Malin har under flera år gått kurser för Idun på Helhet energi och balans. På skolan ansvarar Malin tillsammans med Sofia för djup behandlande massage som är deras specialitet. De förmedlar också kunskap om hur energier påverkar.