Helhet, Energi och balans

På centret håller vi kurser för att hitta Helhet Energi och Balans (HEB) med Idun Klockevi. Idun är grundare av HEB-metoden och har utvecklat en metod där det medvetna kan samarbeta med det omedvetna inom oss. Hennes arbete går ut på att föra vidare denna kunskap och coacha människor till ett hållbart liv. Vi anordnar grundkurser, fortsättningskurser och fördjupningskurser i HEB-metoden. HEB-kurserna sker i lugn och tystnad och du som kursdeltagare kommer genom workshops och övningar att lära dig och förstå hur att hantera dina egna och andras känslor samt medföljande energier. I olika steg lära du dig att kunna jobba med ditt inre, landa hem och bli mer sant levande. För varje steg du utvecklas så får du lära dig mer och mer om hur mysteriet med ett hållbart liv faktiskt fungerar.  Maten vi äter på kursen är ren och växtbaserad.