Massageterapeut med helhetssyn

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Massageterapeut med helhetssyn (Går att kvalitetssäkra och Certifiera)

Utbildning till massageterapeut med helhetssyn (går att kvalitetssäkra och/eller certifiera) är för dig som är kvalitetssäkrad /certifierad massör med helhetssyn, och som vill fördjupa dig i svårare muskelproblematik, och kunna ge mer djupgående behandlingar.

Förkunskaper:

 • kvalitetssäkrad / Certifierad massör med helhetssyn från vår skola, eller
 • kvalitetssäkrad / Certifierad massör från annan skola, samt våra två fördjupningskurser del 1, i djupgående massage, och känslor och energiers påverkan.

Som blivande massageterapeut i vår skola bygger du på och fördjupar dina kunskaper som massör, här får du fördjupade kunskaper inom anatomi, fysiologi, skadelära, muskelfunktionsdiagnostik, terapeutisk töjning, känslor och energiers påverkan, djupgående massage samt sjukdomslära. Med den fördjupade kunskapen kommer du att kunna behandla specifika skador, behandla problem i rörelseapparaten och ge smärtlindring i densamma.

Du får lära dig att göra en hållningsanalys genom att se på kroppen från olika håll för att kunna avgöra vad som är grundorsaken till, till exempel, en smärtbild. Utifrån denna analys får du lära dig att göra en behandlingsplan för vilka muskler och behandlingar och i vilken ordning du ska arbeta för att få din klients muskler att fungera optimalt. Du får lära dig grundläggande problemlösning och tester i rörlighet där du kan använda dina fördjupade kunskaper för att återställa balans och rörlighet hos dina klienter. En kropp i balans med ett bra flöde är självläkande.

Vi går också djupare ned i förståelsen för hur vi kan få ett hållbart arbetssätt både fysiskt och emotionellt, hur du som massör kan jobba hållbart på alla plan. Vi kommer att fördjupa oss mer i kopplingen mellan fysiska muskelspänningar/obalans och känslomässiga blockeringar, och hur du som massör kan hantera dessa. Under denna utbildning får du fördjupad förståelse i hur allt hänger ihop och att man som terapeut behöver se helheten för att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt. Hos oss får du lära dig att bemöta problemen från flera olika håll så att en djupgående läkning kan ske.

Vår utbildning till massageterapeut med helhetssyn är godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Komplementermedicinska Riksförbundet. Efter avslutad utbildning kan du söka medlemskap hos Kroppsterapeuternas yrkesförbund och blir genom dem kvalitetssäkrad massör. Din certifiering söker du hos Komplementärmedicinska Riksförbundet.

Totalt 90 stycken lärarledda undervisningstimmar fördelat på 6 stycken helger på Tvetgatan 9 och Olof Palmes väg 1 i Kungälv. 

Den totala längden på utbildningen är ca 400 timmar.

Pris: mer info kommer
 
Datum:

Nästa utbildning startar våren 2025

Block 7-9

Hållningsanalys och problemlösning, fördjupning i terapeutisk töjning, samt anatomi och fysiologi.

Lärare: Micael Nydén

 • 2 dagar – Hållnings analys och problemlösning.
 • 2 dagar – Fördjupning i terapeutisk töj för problem i överkroppens muskler.
 • 2 dagar – Fördjupning i terapeutisk töj för problem i underkroppens muskler.

Du får här lära dig hållningsanalys och hur du kan lösa olika problem i rörelseapparaten med hjälp av massage och terapeutisk töjning. Den terapeutiska töjningen har som syfte att öka avslappningen och flexibiliteten i muskulaturen, samt öka ledrörligheten. Denna töjning är en mycket specifik metod för att bearbeta varje muskel och muskelgrupp, för att på det sättet öka effekten i rörelse och styrka, vilket förbättrar musklernas funktion. Du får även lära dig mer om anatomi och fysiologi.

Mål

 • Förstå vilka muskler som orsakar problemet i rörelseapparaten.
 • Förstå fördelarna med terapeutisk töj samt förstå vilka skador densamma kan orsaka vid felanvändning.
 • Kunna testa rörlighet och förstå skillnaden mellan män och kvinnors skelettuppbyggnad.
 • Kunna göra en grundläggande hållningsanalys.
 • Utifrån vad man sett vid test av rörlighetsproblem och hållningsanalys kunna lägga upp en behandlingsplan, inklusive problematikens ursprung och vilka muskler som behöver bearbetas med massage och terapeutisk töj, och i vilken ordning detta behöver ske.
 • Förstå hur du vid för korta muskler på grund av felbelastning kan förbättra flödet för led- och lymf-vätskan och få blodflödet att fungera bättre, samt förstå vad detta gynnar muskulaturen.

Block 10-11

Fördjupning i djupgående massage, skadelära, anatomi, fysiologi, stretch samt HLR

Lärare: Sofia Caley och Malin Stern

Som blivande massageterapeut får du här lära dig ännu mer om hur du kan använda djupgående massage för att lösa upp djupt spända muskler, vi kommer också att gå igenom skadeläran som oftast är förknippad med djupare muskelspänningar. I skadeläran ingår också att se vad som skapat problemet från början och vilken problematik muskelspänningarna i sin tur skapar.

Du får lära dig mer om anatomi och fysiologi och en del om hur det emotionella påverkar muskulatur och hållning, samt en del stretch och rörelser för att ge stöd till både din och dina klienters kroppar.

Vi går också igenom Hjärt- och Lungräddning (HLR).

Mål

 • Förstå hur en skada skapat problemet i rörelseapparaten som i sin tur skapar spänningar och nya problem i olika muskler.
 • Veta vilken form av djupgående massage, vilka muskler och på vilket djup massören behöver massera.
 • Kunna behandla både vanliga problem samt speciell problematik på ett inkännande och djupgående sätt.
 • Ha förmåga och kunskap att se hur att behandla och rehabilitera vanliga skador.
 • Ha en bred och fördjupad kunskap inom anatomi och fysiologi.
 • Visa förståelse för att ett problem i den fysiska kroppen kan vara en kombination av fysiskt och emotionellt.
 • Kunna jobba med sina klienter utifrån en helhetssyn.
 • Förstå grunderna i Hjärt- och Lungräddning.

Block 5:2

Känslor och energiers påverkan, Steg 2

Lärare: Idun Klockevi

I Steg 2 i blocket Energier och känslors påverkan börjar vi med att se till att grunderna från steg 1 sitter ordentligt innan vi fördjupar kunskapen och förstärker uppfattningsförmågan om hur energier och känslor skapar en mindre eller mer hållbar situation för massören och/eller kunden. Vi fördjupar oss i hur vi kan påverka vårt och kundens liv till att bli hållbart detta genom att förstå, och kunna hantera vad som händer under en massage.

Förkunskaper: Ha gått block 5 i cert. massör på The Holistic LifeCenter Academy. Ha läst hela boken Energierna Avslöjar.

Mål

 • Massören förstår, kan hantera o förklara delar av det komplexa med de känslor och energier som uppstår under en massagebehandling, med önskan om att skapa hållbarhet för sig själv och kunden.
 • Massören kan tydligare hålla isär de egna känslorna ifrån kundens, samt bättre kunna hantera dessa.
 • Massören kan tydligare se och förstå händelser och känslor som uppkommer under massagebehandlingen, samt skapa en hållbar läkningsprocess utifrån det.
 • Förstå att det är massörens uppgift som terapeut att skapa en hållbar utveckling för sig själv och därmed även för sin kund. Samt förmåga att tydligare och snabbare identifiera eget behov av stöd och coachning.
 • Massören kan se en tydligare väg för hur att få sig själv och sin massageverksamhet att bli mer hållbar och flödande.