Fördjupningskurser för massörer

Fortbildning på The Holistic LifeCenter Academy

Djupgående massage, samt Känslor och Energiers påverkan

Detta är två unika block som du enbart kan läsa på Holistic LifeCenter Academy. De ingår i vår massageutbildning med helhetssyn, men vi vill ge alla massörer en chans att få ta del av denna viktiga kunskap. Därför har vi utvecklat delkurserna djupgående massage samt Känslor och Energiers påverkan så de går att läsa som fristående fortbildningskurser. De är till för dig som redan är utbildad inom svensk klassisk massage, och du kan antingen välja att läsa ett av blocken eller så väljer du båda till reducerat pris.

De båda kurserna hänger ihop men går att läsa var och en för sig. Under kursen djupgående massage får du lära dig att nå de djupt liggande spänningarna samt lära dig att massera på ett inkännande sätt. Under kursen känslor och energier påverkar får du lära dig att se och förstå hur känslor och energier påverkar oss under en massage samt hur du kan hantera detta på ett hållbart sätt.

Båda blocken har fokus på att hjälpa varje massör att hitta sitt specifika sätt att massera på. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet, att både massören och massörens verksamhet ska vara hållbara, både fysiskt och känslomässigt.

Datum:

7-9 juni 2024: Känslor och Energiers påverkan, Steg 1, 20h (se info nedan)
Fre: 12-18
Lör: 9-16
Sön: 9-16

11-13 oktober: Djupgående massage, Steg 1, 20h (se info nedan)
Fre: 11-17
Lör: 9-16
Sön: 9-16

Kostnad:

Båda blocken: 10.000 kr. Anmälningsavgift betalas i samband med anmälan och är 2 000 kr som ej återbetalas. Denna summa dras av på kursavgiften. 
Block 4: 5900kr (anmälningsavgift 1000kr)
Block 5: 5900kr (anmälningsavgift 1000kr)

Plats:

Nordiska folkhögskolan, Olof Palmes plats 1, Kungälv

Djupgående massage steg 1, 20h

Lärare: Sofia Caley och Malin Stern

Under tre dagar går vi igenom hur vi kan massera mer djupgående. Vi kommer att jobba med olika tekniker för att behandla vanliga problem som kan uppstå i rörelseapparaten.

Vi lägger stor vikt vid att du som massör skall få möjlighet att hitta de tekniker som passar just dig och utveckla ditt specifika sätt att jobba på. Vi jobbar mycket med att hitta känslighet i fingrar och kunna använda sin intuition.

Vi kommer också att titta på olika stretch/yoga/rörlighets övningar som kan användas för att bibehålla en normal, sund och naturlig kroppshållning, som du i din yrkesroll kan lära ut men som också hjälper dig själv att hålla som massör.

Förkunskap: utbildning i svensk klassisk massage (eller likvärdig utbildning) samt grundkunskap i anatomi och fysiologi

Mål

  • Massören skall kunna behandla klienters problem på ett djupgående och inkännande sätt.
  • Ha kunskap i att behandla vanliga problem i rörelseapparaten så som ländryggssmärta, axelbesvär, gamnacke och musarm.
  • Massören skall kunna ge sina klienter stretch samt stabilitets- och rörelseövningar för vanliga besvär.
  • Ha kunskap i kroppsmedvetenhet och hur man som massör kan jobba hållbart.

Känslor och Energiers påverkan, Steg 1, 20h

Lärare: Idun Klockevi

Fullvärdig hållbarhet för dig och den massage du ger.

Känslor och energier påverkar oss hela tiden. För en massör blir det extra viktigt att förstå och kunna hantera de känslor och energier som kommer loss och fram under en massage.

Under 3 intensiva dagar får du lära dig om, och träna på att se och förstå hur känslor och energier påverkar under en massagebehandling. Du får också träna på att hantera de känslor och energier som finns eller som kan komma fram under en massagebehandling.

Vi påbörjar även att titta på vad en massör behöver göra för att få bästa möjliga hållbarhet i sitt liv och i sitt arbete som massör. Förkunskaper: Ha läst valda delar ur boken Energierna avslöjar.

Mål

  • Massören förstår o kan förklara delar av det komplexa med de känslor och energier som finns under en massagebehandling, och hjälpligt kunna hantera dessa.
  • Massören är medveten om när det kanske inte är dennes egna känslor den
  • Massören har förmåga att se och förstå händelser och känslor under massagebehandlingen och kan använda dessa på ett läkande sätt i massagebehandlingen.
  • Visa förståelse för hur att skapa en hållbar utveckling för sig själv och sina kunder. Samt förmåga att kunna identifiera sitt eget behov av stöd och coachning.
  • Förstå grunderna till hur en massör kan få sig själv och sin massageverksamhet att bli hållbar och flödande.